Zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Polsce

wrz 11, 2018

Przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w 2019 r. oraz jubileusz 25-lecia działalności Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia, to główne tematy jesiennego zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Polsce. Spotkanie odbyło się w dniach 4-5 września 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Zebranie zgromadziło tych wszystkich, którym sprawa misji leży głęboko na sercu. Był obecny ks. bp Jerzy Mazur, przewodniczący KEP ds. misji, ks. prałat Tomasz Atłas – dyrektor krajowy PDM wraz z sekretarzami poszczególnych dzieł, dyrektorzy misyjnych agend: Dzieła Pomocy Ad  gentes oraz MIVA Polska, dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych, delegaci biskupi ds. misji, referenci i referentki misyjni, a także sympatycy misji.

W czasie spotkania omówiono działalność poszczególnych agend misyjnych oraz dzieł wchodzących w skład Papieskich Dzieł Misyjnych. Następnie przedstawiono propozycje związane ze świętowaniem w roku 2019 nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Ks. T. Atłas zaznaczył, że: W tym roku pragniemy szczególnie skupić się na tematyce przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w 2019 r. Jest to propozycja Ojca Świętego Franciszka i prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów abp. Fernanda Filoniego, żeby październik następnego roku był przeżywany w duchu misyjnym we wszystkich wspólnotach kościelnych na świecie.

W czasie zebrania świętowano również 25-lecie działalności Wydawnictwa PDM Missio-Polonia. Dziękowano Panu Bogu, szczególnie na kończącej spotkanie Eucharystii, również za to wielkie dzieło służące ewangelizacji i misyjnej formacji.