Ogłoszenia duszpasterskie

Wrz 11, 2018

                                                 V Niedziela Wielkanocna – 19 maja 2019 r.

Nabożeństwa majowe odprawiane są codziennie o godz. 17.30.
Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii, zwłaszcza na nowy projektor multimedialny do kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Spotkanie dla głuchoniemych dzisiaj o godz. 15.00.

Liturgiczne obchody tygodnia:
• we wtorek – wsp. św. Jana Nepomucena,
• w piątek – wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych.

Spotkania formacyjne:
• w poniedziałek o godz. 18.00 w salce – Krąg Biblijny
• w czwartek po Mszy św. wieczornej w salce – Apostolstwo Dobrej Śmierci.

W poniedziałek o godz. 17.00 w Grocie w Zamarskach odbędzie się nabożeństwo majowe i zebranie członków Akcji Katolickiej.

W sobotę, 25 maja, o godz. 10.00 w katedrze w Bielsku Białej, Ks. Biskup Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu. Kandydatów polecamy Panu Bogu w modlitwie.

Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci zaprasza na Regionalny Dzień Skupienia, który odbędzie się w piątek, 31 maja, w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wszystkie dni za wyjątkiem poniedziałku.

Kurs dla narzeczonych odbędzie się w salce naszej Parafii 25 i 26 maja 2019 r. Początek o godz. 9.00.

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona zostanie na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie. A przed kościołem parafialny Zespół Caritas zbierze ofiary na potrzebujących.