Rok 2019 został ogłoszony w województwie śląskim, Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. Wpatrując się w wizerunek tego Świętego, wzywajmy Jego wstawiennictwa w różnych potrzebach. W naszym kościele po każdej Mszy św. odmawiać będziemy modlitwę do Świętego, a we wtorki po porannej Eucharystii rozpoczniemy nowennę.

Modlitwa do św. Melchiora Grodzieckiego

Święty Melchiorze Grodziecki,/ Twojej opiece powierzamy naszą diecezję/ i wszystkie rodziny naszej parafii./ Uproś nam nowe powołania kapłańskie,/ zakonne i misyjne./ Przyczyniaj się za księżmi,/ by tak jak Ty oddali się Chrystusowi/ i byli Jego świadkami./
Pomóż nam wszystkim poznawać wolę Boga/ i odważnie ją wypełniać,/ byśmy żyli w jedności z Jezusem,/ jedynym Panem i Zbawicielem,/ teraz i w wieczności./ Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Melchiora

Święty Melchiorze Grodziecki, nasz Pan Jezus Chrystus dał Ci siłę do wiernej miłości, w czasach, gdy moce zła zdawały się odnosić zwycięstwo, wzbudzając nienawiść w sercach wyznawców podzielonego Kościoła. Twoje dzieciństwo i młodość związały Cię z naszą ziemią. Powierzamy Ci Diecezję Bielsko-Żywiecką i naszą parafię: małżeństwa i rodziny, osoby stanu wolnego, dzieci i młodzież. Wstawiaj się za nami, byśmy tak jak Ty potrafili rozeznawać wolę Boga i odważnie ją wypełniać.

Sługo Ewangelii wierny aż po męczeństwo, wyproś łaskę świętości dla kapłanów. Uproś święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej diecezji, by nie zabrakło serc gotowych z radością i ufnością poświęcić się służbie Bogu i Kościołowi.

Dobry Pasterzu, poszukiwałeś zagubionych i potrzebujących, towarzyszyłeś żołnierzom dzieląc z nimi zagrożenia, jakie przynosi wojna. Wypraszaj naszym pasterzom gorliwość apostolską i gotowość szukania zagubionych owiec, gdziekolwiek się znajdują.

Męczenniku jedności Kościoła, aż do śmierci trwałeś wiernie przy słowie Bożym przechowywanym i głoszonym we wspólnocie, która dochodzi do pełni prawdy dzięki Duchowi Świętemu i strzeże depozytu wiary. Wypraszaj nam posłuszeństwo wobec głoszonej ewangelii oraz gotowość dawania świadectwa wierności Kościołowi.

Przyjacielu Boskiego Oblubieńca, czuwaj nad nami, byśmy żyli w jedności z Jezusem, jedynym Panem i Zbawicielem, a kiedyś mogli cieszyć się Jego obecnością            w Niebie, gdzie On żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

LITANIA

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Męczenników – módl się za nami.
Święty Melchiorze, który przelałeś krew za Chrystusa,
Święty Melchiorze, wierny świadku wiary katolickiej,
Święty Melchiorze, chwało stanu kapłańskiego,
Święty Melchiorze, wybitny synu Świętego Ignacego,
Święty Melchiorze, dumo Zakonu Jezuitów,
Święty Melchiorze, mężny i niezłomny w wyznawaniu prawdziwej wiary,
Święty Melchiorze, wybierający tortury i śmierć zamiast zgody na herezje,
Święty Melchiorze nieugięty w wierze, mimo okrucieństwa oprawców,
Święty Melchiorze, broniący naszego Kościoła przed zdeprawowaniem,
Święty Melchiorze, wierny czcicielu Najświętszej Matki Chrystusa,
Święty Melchiorze, doskonały pasterzu i opiekunie wiernych,
Święty Melchiorze, cierpliwy i wspaniałomyślny wychowawco młodzieży,
Święty Melchiorze, miłosierny opiekunie ubogich,
Święty Melchiorze, nasz przewodniku na drogach mężnego wyznawania wiary,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święty Melchiorze
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, nasz Zbawco i Odkupicielu, Ty powołujesz Swoich wyznawców do dawania świadectwa wiary wobec świata. Prosimy Cię spraw abyśmy, za wstawiennictwem Świętego Melchiora Grodzieckiego, stali się godnymi świadkami Twojej Ewangelii, wiary i tradycji katolickiej. Niech modlitwa i opieka Świętego Męczennika da nam mądrość i męstwo w świadczeniu o Tobie wobec niewierzących i odstępców. Amen.