Modlitwy na Wielki Tydzień

Modlitwy na Wielki Tydzień

Modlitwa w rodzinie w Wielki Czwartek Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na środku stołu kładziemy krzyż (lub obraz Jezusa), egzemplarz Pisma Świętego (zaznaczamy fragment z Ewangelii św. Jana – J 13, 1-15), obok jedną, dużą świecę (na...
Bóg zapłać! za troskę

Bóg zapłać! za troskę

Ponieważ wielu Parafian pyta o możliwość wsparcia materialnego naszej Wspólnoty Parafialnej, w sytuacji gdy nie można tego zrobić uczestnicząc w niedzielnej Mszy Świętej, przypominamy numer konta naszej parafii Bank Spółdzielczy w Cieszynie 02 8113 0007 2001 0002 9809...
Zasady duszpasterskie w naszej Diecezji od 26 marca

Zasady duszpasterskie w naszej Diecezji od 26 marca

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym...
Spowiedź w parafii Św. Elżbiety w Cieszynie

Spowiedź w parafii Św. Elżbiety w Cieszynie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Parafian: Nie traćmy ufności w Panu! Zachęcamy do trwania na modlitwie. Przypominamy, że Drugie Przykazanie Kościelne brzmi: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”. A Trzecie...
Tylko pięć osób na Mszy świętej!!!

Tylko pięć osób na Mszy świętej!!!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W duchu miłości i solidarności w tej niełatwej sytuacji pozdrawiamy Was wszystkich. Dziękując za Wasze modlitwy i słowa wsparcia kierowane pod naszym adresem dzielimy się z Wami słowami umocnienia w wierze, nadziei i miłości....