Uroczystości Wielkiej Soboty rozpoczynają się o godz. 19.00.

Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom. Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw. Nie ma Cię tylko przez chwilę, a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś.

W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe. Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny. Tak chciał Ojciec i Jego święta wola. Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę.

Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego. Światło, które nie zna zachodu i nie boi się żadnej ciemności. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób, by zaśpiewać przed Tobą radosne „Alleluja!”.

Zapraszamy:
• o godz. 7.00 – rozpoczęcie adoracji,
• o godz. 8.00 – Ciemna Jutrznia,
• o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 – święcenie pokarmów,
• o godz. 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej, na którą przynosimy świece, zwłaszcza paschaliki.

Spowiedź św.:
8.00 – 12.00