O włączenie się w akcję „Adoptuj medyka” poprosił bp Roman Pindel przed rozpoczęciem modlitwy różańcowej, transmitowanej codziennie drogą internetową z kaplicy kurialnej w Bielsku-Białej. Biskup zachęcił do szczególnej modlitwy w intencji pracowników służby zdrowia. Podkreślił, że ta swoista duchowa pomoc, będąca rezerwuarem modlitwy, obejmuje nie tylko polskich lekarzy, pielęgniarki, ratowników, ale wszystkich, którzy w tym wyjątkowo trudnym czasie ratują życie i walczą z koronawirusem.
Duchowny zaznaczył, że trzeba pamiętać o tych wszystkich, którzy na całym świecie walczą z pandemią koronawirusa. „Można wybrać sobie konkretną osobę ze służby zdrowia, o której wiemy, że jest zaangażowana w walkę z pandemią i modlić się za nią” – wezwał.
Osoby, które chcą uczestniczyć w inicjatywie „Adoptuj Medyka”, podejmują codzienną modlitwę za osobę pracującą w służbie zdrowia na czas trwania epidemii. Może być to np. lekarz, pielęgniarka, technik, laborant, ratownik, a także ci, którzy pełnią inne funkcje. Modlitwa ma być regularna i może nią być np. dziesiątek różańca.