MODLITWA O DESZCZ

PSALM 146 SZCZĘŚLIWY, KTO UFA BOGU
Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana,
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.

Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary.

Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.

On wiary dochowuje na wieki,
daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym.

Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych.
Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia. Alleluja.

OJCZE NASZ
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

MODLITWA O DESZCZ
Boże, Stworzycielu Nieba i Ziemi, miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz. Ustrzeż nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa, tak abyśmy mogli z jeszcze większym zaangażowaniem troszczyć się o dobra nieprzemijające. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

ORĘDOWNICTWO ŚWIĘTYCH
Święty Izydorze, módl się za nami
Święty Marku, módl się za nami
Święta Agato, módl się za nami
Święty Dezyderze z Bourges, módl się za nami

www.diecezja.bielsko.pl

Królu, Boże Abrahama,
w Tobie moc i dobroć sama.
Wejrzyj na to ludzkie plemię
a deszcz żyzny daj na ziemię.

Niechaj zna lud prawowierny,
żeś jest Pan Bóg miłosierny.
A my Cię za ten dar wielki
wielbić będziem na czas wszelki.