Duszpasterze

Wrz 12, 2018

Proboszcz

ks. Tomasz Związek
Urodził się 10 maja 1970 roku w Cieszynie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Bielsku-Białej w 1995 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego.
W naszej parafii od 2018 roku.

Wikariusz

ks. Krzysztof Słowik

Emeryt

ks. prałat Andrzej Rdest
Urodził się 30 listopada 1937 roku w Gołaczewach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 roku z rąk biskupa Herberta Bednorza w Katowicach.
W naszej parafii pełnił posługę proboszcza od 1981 do 2012 roku.