Duszpasterze

wrz 12, 2018

Proboszcz - Administrator Parafii

ks. Tomasz Kotlarski
Urodził się 22 października 1968 roku w Żywcu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Bielsku-Białej w 1995 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego.
W naszej parafii od 2019 roku.

Wikariusz

ks. Krzysztof Słowik

Emeryt

ks. prałat Andrzej Rdest
Urodził się 30 listopada 1937 roku w Gołaczewach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 roku z rąk biskupa Herberta Bednorza w Katowicach.
W naszej parafii pełnił posługę proboszcza od 1972 do 2012 roku.

Rezydent

ks. Witold Zahraj                                                                                                                                                                  Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Bielsku-Białej w 1995 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego.
W naszej parafii od 2019 roku.