Ogłoszenia duszpasterskie

Wrz 11, 2018

OGŁOSZENIA – V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek 2 kwietnia przypada 15 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II. Przyzywajmy Jego orędownictwa modląc się: o ustanie epidemii, za chorych i cierpiących, w intencji służby zdrowia i pozostałych służb, za zmarłych i ich rodziny oraz o zdrowie i trwanie w wierze, nadziei i miłości dla nas wszystkich.

Przypominamy o dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej dla wszystkich Wiernych naszej diecezji aż do Wielkanocy. Zachęcamy do pozostania w domu i uczestniczenia we Mszy online czy poprzez inne media.

W naszej parafii Msze odprawiane będą według następującego porządku:

w niedzielę: 7.30, 9.30, 11.30, 18.00

w poniedziałek i wtorek: 6.30, 7.00, 7.30

w środę: 6.30, 7.00, 18.00, 18.30

w czwartek: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30

w piątek i sobotę: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Prosimy o sprawdzenie o której będzie odprawiana Msza święta w zamówionej intencji (w gablotce i na stronie internetowej) i o obecność tylko tych osób (do pięciu!), które zamówiły intencję danej Mszy.

Jeśli ktoś koniecznie potrzebuje spowiedzi należy umówić się telefonicznie. Można to zrobić codziennie (poza niedzielą) w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 33 857 81 43. Spowiadać będziemy w salce na probostwie (wejście od strony ogrodu) lub na zewnątrz.

Z powodu ograniczeń związanych z epidemią i zgodnie z zaleceniami księdza Biskupa przed Świętami nie będzie odwiedzin z sakramentami świętymi chorych i starszych parafian. Chodzi przede wszystkim o ich bezpieczeństwo. Namaszczenia chorych można obecnie udzielać jedynie w sytuacji zagrożenia życia. W takim przypadku należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Codziennie o 20.30 Siostry Elżbietanki i my Kapłani gromadzimy się w naszym kościele na modlitwie Różańcowej, w której można uczestniczyć online.

Prosimy ograniczyć wizyty w kancelarii parafialnej i co się da załatwiać telefonicznie lub mailowo: telefon na Parafię: 338578143, telefon do księdza proboszcza: 604550810, adres mailowy: parelzbietaciesz@onet.pl

Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło i chętnie pomagajmy, zachowując wszelkie środki ostrożności.

Jako kapłani posługujący w parafii, mimo ograniczeń, w dalszym ciągu jesteśmy do waszej dyspozycji jeśli chodzi o rozmowę duszpasterską czy udzielnie sakramentów. Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie modlitewne, którego doświadczamy i każde życzliwe słowo, skierowane do nas w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie. Także dziękujemy za Wasze ofiary wpłacane na nasze konto parafialne – co pozwoli opłacić bieżące rachunki parafialne.

 

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej
– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
– We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.
– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła
– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta
– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.
– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych
– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień
– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.
– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.
– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu

– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

I Komunia Święta
– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki