Siostry Elżbietanki zapraszają dziewczyny od 7 klasy SP, gimnazjalistki, ze szkół średnich a także studentki na rekolekcje ewangelizacyjne. Rekolekcje odbywają się w Zabrzegu od 11 do 16 lutego, koszt 120 zł lub dowolna ofiara. Szczegółowe informacje i zapisy u s. Tarsycji lub s. Joanny, a także na stronie internetowej Sióstr i na Facebooku.