Odpusty

Za co można uzyskać odpust zupełny, lub cząstkowy? Wybrane praktyki związane z uzyskaniem odpustu zupełnego na podstawie Enchiridion Indulgentiarum Pawła VI 29.VI.1968: – Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny (jeśli jest krótsza –...