Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej u św. Elżbiety – III Koncert

Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej u św. Elżbiety – III Koncert

Zapraszamy na III Koncert z cyklu: ,, Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej u św. Elżbiety „, który odbędzie się 19.01.2020 r. w naszym kościele. Wykonawcą będzie Pan Jakub Zawadzki z Wrocławia. Artysta wykona utwory: J.S. Bacha, M. Sawy, Improwizacje organowe,...

Harmonogram zajęć dla Dzieci w czasie ferii

H A R M O N O G R A M     Z A J Ę Ć    D L A    D Z I E C I W    O K R E S I E    F E R I I    Z I M O W Y C H od 13 do 24 stycznia 2020 r. Zajęcia od godz. 9.00 do 14.00 13.01.2020 r. poniedziałek Zajęcia w salkach, godz. 10 kino: film ,,Kraina Lodu II”, lodowisko...