3 marca 2019 r., niedziela

16.00 – 17.00 prowadzi grupa psałterzystów
17.00 – 17.40 prowadzą Siostry Elżbietanki
17.40 – nieszpory niedzielne
18.00 Eucharystia

4 marca 2019 r., poniedziałek

15.00 – 16.00 prowadzi Caritas
16.00 – 17.00 prowadzą animatorzy przygotowujący młodzież do bierzmowania
17.00 – 17.45 prowadzi młodzież
18.00 Eucharystia

5 marca 2019 r., wtorek

15.00 – 16.00 prowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci
16.00 – 17.00 prowadzi Akcja Katolicka
17.00 – 17.45 prowadzą dzieci
18.00 Eucharystia