Uroczystości Wielkiego Piątku rozpoczynają się o godz. 18.00.

Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Skazujemy Cię często na śmierć w naszych decyzjach i postawach.

Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić, ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się jakiś nasz grzech.

Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa. Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują Twojej Ofiary. Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili i uciekli spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu. Niech będzie on dla nas znakiem miłości i zbawienia.

Wielka była cena, jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas. Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest nasza wina, bo gładzi ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków.

Zapraszamy:
• o godz. 7.00 – rozpoczęcie adoracji,
• o godz. 8.00 – Ciemna Jutrznia,
• o godz. 15.00 – koronka i rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia,
• o godz. 17.15 – Droga Krzyżowa,
• o godz. 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku.
Adoracja przy Bożym Grobie potrwa do godz. 22.00.

Spowiedź św.:
8.00 – 10.00; 16.00 – 18.00; 20.00 – 22.00.