Ponieważ wielu Parafian pyta o możliwość wsparcia materialnego naszej Wspólnoty Parafialnej, w sytuacji gdy nie można tego zrobić uczestnicząc w niedzielnej Mszy Świętej, przypominamy numer konta naszej parafii
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
02 8113 0007 2001 0002 9809 0001
Wszystkie wpłaty przeznaczone będą na bieżące utrzymanie kościoła i parafii
Serdeczne Bóg zapłać! za każdą ofiarę.
Cieszyn, 26 marca 2020 r.
Ks. Tomasz Kotlarski ze Współpracownikami