AKT ŻALU DOSKONAŁEGO
Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

1. Zrób rachunek sumienia. Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.
2. Wzbudź szczery żal za grzechy. Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać. Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy. Możesz skorzystać z modlitwy:
Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą. Jezu, ufam Tobie.
3. Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA
Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie. Módl się swoimi słowami albo powtarzaj:
Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.
Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.
Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.
Jezu, ufam Tobie.

ODPUST ZUPEŁNY W CZASIE EPIDEMI
Dla Kogo?
Wiernych zarażonych koronawirusem ⁕ Członków rodzin ⁕ Pracowników służby zdrowia Wszystkich opiekujących się ⁕ Wspierających modlitwą
W jaki sposób?
1. Wzbudź intencję o przebłaganie Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę
dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
2. Warunki podstawowe:
Stan łaski uświęcającej, a gdy jest to niemożliwe, akt żalu doskonałego
Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo
3. Dodatkowo jeden z czynów pokutnych:
Uczestnictwo we Mszy Świętej w mediach
Odmówienie różańca świętego
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Lektura Pisma Świętego
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
Inna forma pobożności