Kochani Parafianie i Goście!

Czas, który teraz przeżywamy, jest dla nas wielką tajemnicą, którą trudno obecnie odczytać. Właśnie w tych okolicznościach jeszcze bardziej, w duchu pokory i wiary, odkrywajmy bliskość Chrystusa Pana. Doświadczenia, w których uczestniczymy, są czasem, w którym Jezus jest obecny, działa i przechodzi drogą Paschy wśród nas i dla nas. Co więcej wytycza drogę z perspektywą zmartwychwstania i życia – drogę paschalną, wpisaną w nasz chrzest. Jednocześnie ta właśnie Pascha – Jezusa i Kościoła – jest dla nas podstawowym światłem i zaczynem, by odnowić i przyjąć sens naszego życia i towarzyszących nam wydarzeń. Uczmy się tego z pokorą. Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno Ciało, którego On jest Głową.

Bożego Błogosławieństwa, przyjaźni z Chrystusem, nadziei płynącej z Jego Zmartwychwstania oraz zdrowia, miłości i jedności w rodzinach i we wspólnocie parafialnej życzą wszystkim.

Kapłani Parafii Św. Elżbiety w Cieszynie.