Przygotowanie dzieci do Wczesnej Komunii Świętej

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE
ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA DZIECI DO WCZESNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Wczesną Komunię Św. przyjmuje dziecko w szóstym roku życia.

Do wczesnej Komunii św. mogą być dopuszczone dzieci, których rodzice żyją wiarą na co dzień, dają świadectwo głębokiej wiary własnym życiem i faktycznie wychowują swoje dzieci w wierze. Decyzję o dopuszczenia dziecka do wczesnej Komunii św. podejmuje proboszcz parafii zamieszkania dziecka tylko wtedy, gdy jest pewien o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów.

Przygotowanie dzieci do wczesnej Komunii św. trwa dwa lata – obejmuje dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.

Miejscem przygotowania dzieci do wczesnej Komunii świętej jest zarówno parafia, jak i przedszkole lub szkoła.

Na początku pierwszego roku przygotowania, rodzice zgłaszają pragnienie przygotowania dziecka proboszczowi parafii miejsca zamieszkania, który podejmuje decyzję o rozpoczęciu przez dziecko formacji, a następnie decyduje o dopuszczeniu do Komunii św.

Rodzice uczęszczają z dziećmi na katechezę parafialną i dopełniają przygotowanie swojego dziecka przez katechezę domową.

Formacją objęci są również rodzice, którzy zobowiązują się do uczestnictwa w organizowanych dla nich spotkaniach, konferencjach i dniach skupienia.

Proboszcz parafii dziecka nawiązuje kontakt z katechetą przedszkolnym i szkolnym, informując o przygotowaniu dziecka do wczesnej Komunii św. i zasięgając opinii w tej sprawie.